Điều khoản sử dụng

Một số tính năng của chúng tôi có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà bạn nên đọc trước khi sử dụng các tính năng đó và chúng bổ sung cho các Điều khoản này.

1. Năng lực pháp lý; Trẻ em và trẻ vị thành niên

Nếu bạn chưa đủ tuổi đồng ý ở nước bạn để tạo một thỏa thuận ràng buộc, bạn sẽ không được phép sử dụng ứng dụng SV388Vip của chúng tôi. Bạn chỉ nên sử dụng ứng dụng của chúng tôi nếu bạn hoàn toàn có thể hiểu và tham gia và tuân thủ các Điều khoản này. Ứng dụng SV388Vip của chúng tôi không dành cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi: nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng đợi đến khi bạn 18 tuổi để sử dụng chúng.

2. Cập nhật các Điều khoản

Chúng tôi luôn nỗ lực để thêm các tính năng bổ sung vào ứng dụng của mình và do đó, và vì đôi khi luật áp dụng thay đổi, đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi và ban hành lại các Điều khoản này bằng cách đăng Điều khoản cập nhật. Bạn đồng ý và đồng ý nhận thông báo cập nhật các Điều khoản này thông qua việc chúng tôi đăng Điều khoản cập nhật trên ứng dụng.

Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để xem lại các Điều khoản hiện tại. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản được cập nhật, bạn nên ngừng sử dụng ứng dụng của chúng tôi và / hoặc đóng tài khoản của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ tính năng nào trong ứng dụng của chúng tôi sẽ được coi là bạn chấp nhận mọi sửa đổi.

3. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ phải chính xác

Để truy cập ứng dụng SV388Vip hoặc một số tính năng chúng tôi cung cấp trong ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết đăng ký đúng và đầy đủ, bao gồm cả độ tuổi chính xác của bạn. Nếu chúng tôi tin rằng các chi tiết không chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ, chúng tôi có quyền ngăn bạn truy cập ứng dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ tài nguyên nào của nó và chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn.

4. Thông báo bảo mật trực tuyến

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp các thông báo giải thích các thông tin thực hành của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể đưa ra về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn trên ứng dụng của chúng tôi. Nhấn vào đây để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5. Thương hiệu và Bản quyền tác giả

Ứng dụng của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác. Một số ký tự, logo hoặc hình ảnh khác do SV388Vip kết hợp trong ứng dụng của chúng tôi cũng được bảo vệ dưới dạng nhãn hiệu, tên thương mại và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký hoặc do SV388Vip sở hữu. SV388Vip hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong ứng dụng và với việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn không có được quyền sở hữu đối với ứng dụng hoặc tài nguyên có trong đó. SV388Vip tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng ưng dụng của chúng tôi làm điều tương tự.

6. Việc bạn sử dụng tài nguyên của chúng tôi

Quyền sử dụng ứng dụng của chúng tôi và mọi tài nguyên hoặc nội dung khác xuất hiện trong đó tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này. Bạn không được sửa đổi hoặc sử dụng tài nguyên hoặc bất kỳ nội dung nào khác trong ứng dụng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào mà Điều khoản này không cho phép. Việc sử dụng bị cấm như vậy vi phạm các Điều khoản này và có thể là vi phạm Bản quyền và / hoặc Nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ.

Bạn có thể truy cập và hiển thị tài nguyên và tất cả nội dung khác được hiển thị trong ứng dụng của chúng tôi cho mục đích phi thương mại, cá nhân, giải trí trên mọi máy tính, máy tính bảng, đồng hồ thông minh hoặc thiết bị di động mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Tài nguyên và tất cả các nội dung khác của ứng dụng này không được sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được SV388Vip ủy quyền cụ thể. Ngoài ra, dịch ngược, kỹ thuật đảo ngược, phân tách hoặc giảm mã được sử dụng trong bất kỳ phần mềm nào trong ứng dụng này thành dạng có thể đọc được để kiểm tra việc xây dựng phần mềm đó và / hoặc sao chép hoặc tạo các sản phẩm khác dựa trên (toàn bộ hoặc một phần) trên phần mềm như vậy, bị cấm. Bạn không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối lại hoặc cấp phép lại tài nguyên và / hoặc ứng dụng.

7. Nội dung người dùng

Chúng tôi muốn bạn chia sẻ những cảm xúc tốt của bạn thông qua ứng dụng của chúng tôi! Đây là lý do tại sao chúng tôi có các tính năng khác nhau cho phép bạn làm như vậy. Tuy nhiên, vì chúng tôi muốn bảo vệ bạn và những Người dùng khác và đảm bảo trải nghiệm của bạn là tích cực, chúng tôi bảo lưu quyền mọi lúc (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) xóa hoặc từ chối phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào trên ứng dụng.